رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: بنابر بررسي هاي صورت گرفته تقاضا براي خريد ميوه ۵۰ تا ۶۰ درصد در ايام‌ محرم نسبت به قبل کاهش يافته است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: با توجه به کاهش ۶۰ درصدي تقاضا براي خريد ميوه در ايام محرم، بازار ميوه تعريفي ندارد.

به گفته او، همه ساله در ايام محرم تقاضا براي خريد ميوه و صيفي جز پياز و سيب زميني به سبب رفتن مردم به هئيت هاي مذهبي و شهرستان کاهش مي يابد که همين امر منجر به کاهش ۴۰ درصدي قيمت ميوه نسبت به هفته گذشته شده است.

دارايي نژاد بيان کرد: قيمت کنوني هر کيلو آلبالو رسمي ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، آلوقطره طلا ۸ تا ۳۳ هزار تومان، آلو شابلون ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، انجير سياه ۱۵ تا ۳۸ هزار تومان، انگور عسگري ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بي دانه زرد ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، توت فرنگي ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، سيب گلاب ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان، هلو انجيري ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، شليل شبرنگ ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان و زردآلو ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان است.

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران قيمت هرکيلو سيب زميني در ميدان مرکزي را ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان و پياز ۷ تا ۱۰ هزار تومان اعلام کرد.

بررسي هاي ميداني از سطح بازار نشان مي دهد که قيمت هر کيلو آلو قطره طلا ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان، آلو شابلون ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان، انجير سياه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، انگور عسگري ۳۸ تا ۵۵ هزار تومان، انگور بي دانه ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان، سيب گلاب ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، هلو انجيري ۳۵ تا ۶۵ هزار تومان، شليل شبرنگ ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، خيار ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، هندوانه ۸ تا ۱۲ هزار تومان، طالبي ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خربزه ۸ تا ۱۸ هزار تومان و جانا ۸ تا ۱۰ هزار تومان است.

بنابر گفته رئيس اتحاديه بارفروشان تهران، طبق سنوات گذشته پيش بيني مي شود که تا چند روز بعد از ايام تاسوعا و عاشورا رکود در بازار ادامه يابد.