شرکت هواپیمایی ساها در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ موفق به انجام عملیات  c-check هواپیمای BOING 737 به شماره رجیستر EP-SIJ خود شد، در این عملیات که با نظارت مهندسان سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد مدیر عامل این هواپیمایی و تعدادی از مسئولین و معاونت های این ایرلاین حضور داشتند. همچنین راهبری این هواپیما در […]

 

شرکت هواپیمایی ساها در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ موفق به انجام عملیات  c-check هواپیمای BOING 737 به شماره رجیستر EP-SIJ خود شد، در این عملیات که با نظارت مهندسان سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد مدیر عامل این هواپیمایی و تعدادی از مسئولین و معاونت های این ایرلاین حضور داشتند. همچنین راهبری این هواپیما در عملیات بر عهده خلبان یکم عبدالرحیم شاهپروری و کمک خلبان خشایار جولایی بود، سایر عوامل حاضر در این عملیات سرمهماندار رحیمی و مهندس مجتبی خدایاری بودند.

پس از طی چک های مورد نیاز این هواپیما آماده خدمت رسانی به مسافرین خواهد شد.