پایان آذر ماه همراه شد با برگزاری یکی از انتخابات های پر حاشیه صنفی که در مرحله اول با به حد نصاب نرسیدن مشارکت کنندگان یا همان اعضای اتحادیه برگزار نشده بود. اتحادیه املاک تهران که به گفته کارشناسان بیش از ۱۱۰۰۰ عضو صنفی دارد کش و قوس های زیادی را طی کرد تا بتواند […]

پایان آذر ماه همراه شد با برگزاری یکی از انتخابات های پر حاشیه صنفی که در مرحله اول با به حد نصاب نرسیدن مشارکت کنندگان یا همان اعضای اتحادیه برگزار نشده بود. اتحادیه املاک تهران که به گفته کارشناسان بیش از ۱۱۰۰۰ عضو صنفی دارد کش و قوس های زیادی را طی کرد تا بتواند هیئت مدیره جدید خود را بشناسد اما با همه این اوصاف دور دوم انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف املاک تهران آنچنان هم بی حاشیه نبود. در همین راستا دبنا در گفتگو با اعضا و مشارکت کنندگان این انتخابات به بررسی اخبار و حواشی این انتخابات می پردازد.

طبق اطلاعاتی که تا کنون به دست دبنا رسیده است نزدیک به ۴۰ نفر از اعضا اتحادیه ننامه اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاری و اجرا این انتخابات به مراجع ذی صلاح صنفی و قضائی تقدیم نمودند، برخی از معترضین نسبت به تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات ابهام داشتند و به دبنا اعلام نمودند که تعداد حاضرین همچنان مثل انتخابات دور اول اتحادیه املاک به حد نصاب نرسیده است و با بررسی های حضوری در محل شعبه اخذ رای و همچنین تخمین زده شده توسط ایشان تعداد حاضرین کمتر از اعلام رسمی بوده و خواستار بازشماری و همچنین بررسی مجدد تعداد آرا شدند.

از طرف دیگر برخی اعلام کردند که تاریخ رسمی فراخوان این انتخابات طبق قانون نظام صنفی می بایست دو هفته جلو تر اعلام میشده و برگزار کننده در اعلام فراخوان تاخیر داشته و برگزار کننده تنها کمتر از یک هفته فرصت برای فراخوان در نظر گرفته است که این مورد خود به تنهایی قابل بررسی بوده و میتواند روی تعداد شرکت کنندگان اثر خود را گذاشته باشد.

 

 

خبر در حال تکمیل/