به گزارش خبرنگار اقتصادی دبنا به نقل از تسنیم،  بررسی انتصابات جدید در سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، حسن چنارانی که به تازگی به عنوان رئیس امور درامدهای سازمان منصوب شده بود حالا به عنوان رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه از زیر مجموعه های معاونت هماهنگی بودجه و نظارت منصوب شده است. ایرج […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی دبنا به نقل از تسنیم،  بررسی انتصابات جدید در سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، حسن چنارانی که به تازگی به عنوان رئیس امور درامدهای سازمان منصوب شده بود حالا به عنوان رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه از زیر مجموعه های معاونت هماهنگی بودجه و نظارت منصوب شده است.

ایرج دریالعل نیز که در زمان حضور میرکاظمی رئیس امور تلفیق بودجه بود حالا به عنوان رئیس امور درآمدها از زیر مجموعه های معاونت اقتصادی فعالیت میکند.

داریوش ابوحمزه نیز  که پیش از این معاون اقتصادی سازمان برنامه بود راهی مرکز آمار شده و سعید شوال پور با حکم داود منظور جایگزین وی در معاونت اقتصادی شده است.