رونق بخشی به تولید ملی نوشت افزار و خودکار در ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. صنعت نوشت افزار به عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهان، قدرت بالایی در ایجاد ثروت و اشتغال دارد و در نتیجه به توسعه اقتصادی کشورها کمک می‌کند. ایران نیز به عنوان یک کشور با منابع انسانی و […]

رونق بخشی به تولید ملی نوشت افزار و خودکار در ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. صنعت نوشت افزار به عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهان، قدرت بالایی در ایجاد ثروت و اشتغال دارد و در نتیجه به توسعه اقتصادی کشورها کمک می‌کند. ایران نیز به عنوان یک کشور با منابع انسانی و فناوری بالا، قادر است از این صنعت بهره‌برداری کند و درآمد زیادی برای کشور تولید کند.

یکی از اهمیت‌های رونق دادن به صنعت نوشت افزار و خودکار در ایران، ایجاد ثروت و اشتغال است. با توسعه این صنعت، فرصت‌های شغلی بسیاری برای جوانان و متخصصان در این حوزه ایجاد می‌شود. این امر باعث کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی جامعه می‌شود. به عنوان مثال، یک مطالعه انجام شده توسط سازمان توسعه صنعت نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات ایران نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۱۹، صنعت نرم افزار و خدمات مرتبط با آن در ایران توانسته است حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند.

علاوه بر ایجاد شغل و اشتغال، تولید ملی نوشت افزار و خودکار در ایران می‌تواند به افزایش صادرات و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. با توانایی تولید نرم افزارهای مورد نیاز در داخل کشور، ایران می‌تواند هزینه‌های وارداتی را کاهش داده و درآمد زیادی را از صادرات نرم افزارها و خدمات مرتبط با آن به دست آورد. این امر باعث تقویت تراز تجاری کشور و افزایش درآمد ارزی می‌شود. به عنوان مثال، طبق آمار منتشر شده توسط سازمان توسعه صنعت نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات ایران، در سال ۲۰۱۹، صادرات نرم افزار و خدمات مرتبط با آن به ارزش ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین باید توجه داشت که برای رونق دادن به صنعت نوشت افزار و خودکار در ایران، نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش و تربیت نیروی کار متخصص و همچنین ایجاد بسترهای حمایتی و قانونی است. در این زمینه، دولت و سازمان‌های ذیربط می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند و با ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، تامین منابع مالی برای توسعه این صنعت را فراهم کنند.