صالح قربیان وکیل پایه یک دادگستری کیفری و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با دبنا به تشریح مبحث خسارت تاخیر تادیه پرداخت

یکی از مباحث مهم و پرتکراری که صنعتگران، تجار، اصناف و کسبه و عموم مردم با آن سر و کار دارند بحث خسارت تاخیر تادیه در چک و اسناد عادی میباشد.برخود لازم دانستم بعنوان مشاورحقوقی خبرگزاری تخصصی صنعتگران(دبنا) مطالبی را درجهت تشحیذ اذهان عزیزان تشریح نمایم.
چک از جمله سندهایی است که اصل وصف تجریدی اسناد تجاری برای آن صدق میکند و بمحض صدور برای صادرکننده تعهد ایجاد کرده و همین موضوع صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه آن در موعد مقرر به دارنده چک خواهد نمود که در صورت دیرکردپرداخت وجه چک نهادی حقوقی برای جبران خسارت ناشی از آن وجود دارد بنام《خسارت تاخیرتادیه》یعنی اگر بعنوان مثال تاریخ چک ۱۳۹۹/۱۰/۱ باشد و صادرکننده در موعد مقرر اقدام به پرداخت چک نکند و دارنده در ۱۴۰۰/۱۰/۱ اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، صادرکننده چک علاوه بر محکومیت به پرداخت اصل وجه چک به یکسال خسارت تاخیر یا دیرکرد هم محکوم میشود چرا که برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ سال ۱۴۰۰ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه چک از تاریخ درج شده در چک(نه تاریخ مطالبه) میباشد که نحوه محاسبه آن در شعبات اجرای احکام مدنی براساس شاخص های اعلامی تورم که سالانه و ماهانه از طرف بانک مرکزی اعلام‌میشود صورت گرفته و مدنظر داشته باشید از زمان تاریخ سررسیدچک تا زمان پرداخت از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد
نکته دیگر اخذ خسارت تاخیرتادیه در خصوص اسناد عادی و دستنویس فیمابین طرفین است که با بحث چک تفارق و تفاوت دارد.در اینگونه موارد از زمان تقدیم دادخواست مطالبه وجه خسارت تاخیر لحاظ میگردد که پیشنهاد میکنم در همان موعد مقرری که بدهکار در مرقومه یا دستنویس یا سندعادی اعلام نموده که بدهی خود را بشما پرداخت نماید در صورت امتناع وی از پرداخت وجه بلافاصله برای ایشان اظهارنامه ارسال گردد چرا که حسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه و تقدیم دادخواست است و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد《تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون، تاریخ سررسید خسارت تاخیر و ملاک محاسبه خواهد بود》به زبان روان تر یعنی اگر تاریخ تقدیم دادخواست ۱۴۰۰/۱۱/۱ باشد و دائن یا همان طلبکار ۱۳۹۹/۱/۴ به مدیون یا همان کسی که در دستنوشته تعهد نموده بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نماید اظهارنامه ارسال نموده باشد تاریخ سررسید خسارت تاخیرتادیه سندعادی ۱۳۹۹/۱/۴ و همان زمان ابلاغ اظهارنامه است