دکتر حمیدرضازیدوند حقوقدان و ریاست کمیته استیناف وانضباطی خانه بزرگ ورزش در خصوص برون رفت ازوضعیت حاضر باشگاه پرسپولیس به خبرنگار ما گفت:پرسپولیس باشگاه بزرگی در آسیاست وهواداران پرشوری دارد وبا اتکا به این سرمایه عظیم نباید به چنین حال و روزی درآیدچندین سال هست در هر دولت واگذاری تیم پرسپولیس به بخش خصوصی مطرح […]

دکتر حمیدرضازیدوند حقوقدان و ریاست کمیته استیناف وانضباطی خانه بزرگ ورزش در خصوص برون رفت ازوضعیت حاضر باشگاه پرسپولیس به خبرنگار ما گفت:پرسپولیس باشگاه بزرگی در آسیاست وهواداران پرشوری دارد وبا اتکا به این سرمایه عظیم نباید به چنین حال و روزی درآیدچندین سال هست در هر دولت واگذاری تیم پرسپولیس به بخش خصوصی مطرح ومتاسفانه مسکوت باقی می ماند اگر بعداز فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رفتن به سوی خصوصی سازی وکاهش تصدی دولت در همه امور این امر محقق نشدوتصدی دولت براین دوباشگاه هیچ دستاوردی نداشت.شما ببینید که النصر میلیون دلاری هزینه می‌کند اما پرسپولیس را تبدیل به گداخانه کردند. وقتی پول بیت‌المال را به یک بازیکن خارجی می‌دهند باید بازیکن با کیفیت بالا بیاورند اما از آنجایی که دلال‌ها همه کاره هستند این اتفاق رخ نمی‌دهد چون آنها در رأس کار هستند و در پرسپولیس حرف اول را می زنند.لذا سپردن به بخش خصوصی معتبر قطعا در کیفیت باشگاه تاثیر دارد.
دکتر حمیدرضازیدوند درباره راه برون رفت از بحران چیست، گفت: به طور حتم تغییرات از لحاظ تفکری و فیزیکی و حتی مدیریتی باید رخ بدهد و هیچ فرقی نمی‌کند. به هر حال کارگروهی هست همانگونه که آنالیز تیم در هر بازی صورت می گیرد آنالیز مدیریتی هم لازم هست اگر مدیریت باشگاه فرآیند محورباشد وبرنامه های تحولی را در باشگاه نهادینه کنند تیم داری نخواهند کرد بلکه باشگاه داری می کنند بعنوان مثال یحیی گل محمدی مربی طراز اول وبا دانش و درسطح آسیا حرف اول را می زند به راحتی ایشان را کنار می زنند وبه دنبال مربی خارجی اند چطور برای مربی خارجی پول وامکانات هست اما نمی خواهید خواسته های یک مربی وطنی موفق را آنهم در خصوص تیم وموفقیت تیم برآورده سازید این خود یک آسیب هست اگر مدیریت آسیب شناسی می کرد برای بقا خود پشت سرمربیان خارجی مخفی نمی شدند بلکه به رفع آسیب ها اقدام می کردند پس رنج این نوع باشگاهها نبود مدیریت سیستمی وفرآیند محور وکلان نگر و…..هست که بتواند از جهات مختلف باشگاه را هدایت و راهبری نماید.، البته این موضوع در همه تیم‌ها اجتناب ناپذیر هست به خصوص در تیم‌های عربی بلافاصله تغییراتی را انجام می‌دهند. وقتی می‌بینید تیم باصلابتی مثل پرسپولیس نتیجه نمی‌گیرد باید تفکراتی در این تیم باشد که به روز‌های اوج خود برگردد.زیدوند در ادامه افزودند:
باشگاه پرسپولیس با تزریق پول وجذب بازیکن تاثیرگذار در نقاط ضعف وحفظ کادرفنی لااقل تا پایان فصل می تواند به روزهای اوج برگردد ضمن آنکه حل مشکلات بزرگانی که در کادرفنی تاثیرگذاربودند هم می تواند شوک بزرگی به تیم وارد نماید.
حذف مدیرانی که صرفا بفکر مطرح نمودن خود هستند وبرخی هم سال ها هیچ گونه تحولی ایجاد نکردند ضروریست وباید افراد خوشفکر واقتصادی وحقوقی وفرهنگی ،اجتماعی در راس باشگاه چه بعنوان هیات مدیره ومدیرعامل ومعاونین قرار گیردتا از جنبه های مختلف تحول ایجاد نمایند.
دکتر زیدوند درپایان افزودند دکتر کیومرث هاشمی خودشان کهنه کارورزش واز مدیران تحول گراست لذا قطعا با تفکر سیستمی وتحولی انتخاب خواهند داشت.
قطعا تیم بزرگ پرسپولیس با پشتوانه بزرگ مردمی نیاز به تحول عظیم با روی کار آمدن افراد متخصص ومتعهد وجهادی ومردمی دارد.