عبدالرضا میرخانی بازرس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش در گفتگو با خبرگزاری دبنا گفت: در دوران پساکرونا مردم در بازار به صورت هیجانی به میزان سه سال خرید خود را پیش خور کردند و این تاحدی باعث رکود یکی دو ساله اخیر شده است. امسال نیز در اقتصاد و بازار نه تنها برای ما بلکه […]

عبدالرضا میرخانی بازرس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش در گفتگو با خبرگزاری دبنا گفت: در دوران پساکرونا مردم در بازار به صورت هیجانی به میزان سه سال خرید خود را پیش خور کردند و این تاحدی باعث رکود یکی دو ساله اخیر شده است. امسال نیز در اقتصاد و بازار نه تنها برای ما بلکه برای همسایگانمان نیز سال خوبی نبوده و این مسئله رکود یک مسئله همه گیر در دنیاست.

فرهنگ اقتصادی ما ایرانیان از دوران احمدی نژاد تورم محور شده است و همه بر اساس پیش بینی های تورمی تصمیمات مهم اقتصادی را اخذ میکنند. خرید ها و فروش ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم، دلار و ارز اتفاق می افتد، این مسئله تا جایی پیش رفته است که حتی شاهد آن هستیم که دولت هم در بسیاری از موارد همین رویه را درپیش گرفته.

در حال حاضر و با توجه به سیاست مهار تورم رویکر دولت عدم تزریق نقدینگی و اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی و دولت است اما باید برای تورم قدرت تولید را در کشور افزایش می دادیم و از این طریق فشار کمتری به بدنه اقتصاد وارد می شد.