گفتگوی حجت الاسلام سید یوسف مجیدی نامزد انتخابات حوزه انتخابیه خمینی شهر با دبنا در خصوص دغدغه ها و دلایل ورود به انتخابات:

 

مهمترین دغدغه ام پس از اجرای عدالت در زمینه های توزیع ثروت ، اشتغال وامکانات که در ویدئو به آن پرداخته ام عبارت است از:
۱- عملکرد بانک‌ها
همانگونه که بانک جهانی با تحمیل شرایط خودبر کشور ها ودریافت ربای تصاعدی آنهارا به خاک سیاه می نشاند بانک‌های مانیز بافعالان اقتصادی به ویژه تولید کنندگان چنین رفتاری دارند.
طرح من اینست که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خصوصا درزمینه تولید با آنان مشارکت واقعی کنند تادر سودو زیان شریک باشند وزیانهای احتمالی را از سود سایر مشارکت ها جبران نمایند.
در صورت اجرای این طرح اولا خطر پذیری سرمایه گذاری کاهش می یابد.ثانیا مردم به سرمایه گذاری در تولید تشویق می شوند.
۲- مشکلات شهری
شهرهایی مثل خمینی شهرو درچه که در مجاورت شهربزرگی مثل اصفهان واقع شده اند بخشی از بار ترافیکی ، اسکان وتفریحات آن را به دوش می کشند بدون این‌که مساعدتی از شهر داری آن شهر دریافت کنند .
معتقدم باید صندوقی تأسیس شود وازدرآمدهای سرشار شهر های بزرگ درجهت اجرای طرح های عمرانی شهرهای مجاور که در آمد کافی
ندارند بهره برداری شود.
۳- مشکلات فرهنگی
یکی از مشکلات فرهنگی روز ،مساله عفاف وحجاب است که به تعبیر مقام معظم رهبری مساله سیاسی نیز هست.
راهکار مواجهه با آن اولا اصلاح عملکرد نظام در زمینه اجرای عدالت وتحصیل رضایتمندی مردم وهم زمان ترویج عمومی امر به معروف ونهی ازمنکراست.
ثانیا احتراز از اعمال سیاست‌های دوگانه از سوی صدا وسیما وبرگزار کنندگان جشنواره ها وهمایش ها در تسامح وتساهل در روابط نامتعارف نامحرمان ومواجهه با بی حجابی وبدحجابی
۳- ترویج معنویت به ویژه نماز
درتمام اماکن دولتی وعمومی دراوقات نماز اذان پخش‌ شود وامکانات لازم برای اقامه نماز فراهم گردد .