. بنا به پیشنهاد دکتر یونس فروزان « دبیر قرارگاه گشت ارشاد مسئولین » مهندس علی جعفری بعنوان دبیر کمیته ارزیابی شهرداری های استان تهران منصوب شد. در متن این ابلاغ آمده است:   با احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ مجلس […]

. بنا به پیشنهاد دکتر یونس فروزان « دبیر قرارگاه گشت ارشاد مسئولین » مهندس علی جعفری بعنوان دبیر کمیته ارزیابی شهرداری های استان تهران منصوب شد.
در متن این ابلاغ آمده است:

 

با احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی و به استناد دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین در اجرای تبصره ۳۰ بند ب ماده ۲ اساسنامه قرارگاه مطالبه گری گام و بنا به پیشنهاد دبیر محترم قرارگاه مذکور به موجب این حکم جنابعالی به عنوان دبیر کمیته ارزیابی شهرداریهای استان تهران قرارگاه مطالبه گری «گام»(گشت ارشاد مسئولین) منصوب می نمایم شایسته است با تأسی به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص مطالبه گری و سرلوحه قراردادن مفاد مطروحه در بیانیه گام دوم انقلاب جهت تبیین رویکردها و سیاستهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضرورت ترویج فرهنگ مطالبه گری در دستگاههای مورد اشاره ماده ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید
۱- رصد کلیه فعالیتهای مرتبط با حوزه فعالیت
۲- توانمندسازی و افزایش بهره وری کلیه دستگاههای ماده ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مرتبط در حیطه قانون
۳-انتقال مطالبات مردمی به مسئولین امر از طریق قرارگاه مطالبه گری گام
۴- ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر شاخص وضع موجود وضع مطلوب و ارائه راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب به ستاد
۵-شناسایی و معرفی نخبگان جهت ورود به حلقه مدیریتی و اجرایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه فعالیت کمیته تخصصی به دبیرخانه ستاد.
امید است با استعانت از پرودگار یکتا در ظل توجهات بقيه الله اعظم (ارواحنا له الفداء) و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ نمودن سیاستها و برنامه های مصوب قرارگاه مطالبه گری گام در راستای تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

سید علی خان محمدی
رئیس قرارگاه گشت ارشاد مسئولین