رهایی اقتصاد از نفت به کمک پیوند دانشگاه و صنعت 17 آگوست 2019

رهایی اقتصاد از نفت به کمک پیوند دانشگاه و صنعت

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، موضوعی نیست که به خودی خود محقق شود و برای بهره مند شدن اقتصاد کشور از مزایای آن، باید یک نقشه راه و استراتژی مدون داشت .

استارتاپ
لزوم راه اندازی استارتاپ های حوزه حمل‌ و نقل جاده‌ای 14 آگوست 2019

لزوم راه اندازی استارتاپ های حوزه حمل‌ و نقل جاده‌ای

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامه راه اندازی استارتاپ های حوزه حمل‌ و نقل جاده‌ای و با هدف دمیدن جان تازه به صنعت خودرو خبر داد.