بایگانی‌های آسیب پذیری | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
آسیب پذیری ۵۰ درصد بیمارستان های دولتی در برابر زلزله ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

آسیب پذیری ۵۰ درصد بیمارستان های دولتی در برابر زلزله

یک کارشناس از آسیب پذیری حدود ۵۰ درصد بیمارستان های دولتی در برابر وقوع زلزله خبر داد.