بایگانی‌های آلمان | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
مخالفت آلمان با درخواست پوتین برای پرداخت پول گاز به روبل ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مخالفت آلمان با درخواست پوتین برای پرداخت پول گاز به روبل

وزیر دارایی آلمان با رد درخواست ماه گذشته رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد شرکتهایی که گاز طبیعی روسیه را خریداری می کنند، نباید حسابهای روبل برای پرداخت پول آن ایجاد کنند.