بایگانی‌های آمریکا، ایران، جنگ | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
پیام رسمی دولت آمریکا به مقامات عالی ایران: دنبال جنگ با شما نیستیم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیام رسمی دولت آمریکا به مقامات عالی ایران: دنبال جنگ با شما نیستیم

اخیراً مقامات عالی دولت آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات عالی ایران تأکید و تصریح کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی برنامه‌ای برای درگیری نظامی با ایران ندارند.