بایگانی‌های آموزشگاه های هنری | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
راه‌اندازی سامانه صدور کارت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه‌اندازی سامانه صدور کارت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری

ریاحی می‌گوید راه‌اندازی سامانه صدور کارت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری و همچنین راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور از جمله کارهای در خور توجه این اواخر در حوزه موسیقی است.