بایگانی‌های آکادمی موسیقی پور ناظری | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
نخستین دوره فراخوان استعدادهای درخشان آکادمی پورناظری برگزار شد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
با معرفی 3 پدیده و 168 برگزیده

نخستین دوره فراخوان استعدادهای درخشان آکادمی پورناظری برگزار شد

نخستین دوره‌ی فراخوان ملی حمایت از استعدادهای درخشان موسیقی آکادمی پورناظری که به‌ منظور کشف نوازندگان، خوانندگان و آهنگسازانِ جوان برگزار شد، منتخبانِ خود را شناخت و در این میان سه نفر از شرکت‌کنندگانِ این آزمون توسط هیات داوران به عنوان «پدیده‌»ی فراخوان و 168 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.