بایگانی‌های اتحادیه صنفی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
نه از تحويل شکر تنظيم بازاري خبري است نه از بازگرداندن وجه واريزي آن ۲۷ تیر ۱۴۰۰

نه از تحويل شکر تنظيم بازاري خبري است نه از بازگرداندن وجه واريزي آن

رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران در رابطه با کمبود و يا فراواني شکر اظهار داشت: شکر در بازار با قيمت کيلويي ۱۵ هزار توماني وجود دارد، اما شکر تنظيم بازاري مدت يک ماه است که علي رغم پرداخت وجه آن از سوي متقاضيان به آنها تحويل داده نشده است .