بایگانی‌های اتحادیه های صنفی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
آیا تفاوتی بین اتحادیه های صنفی تهران است؟! ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
سوت آغاز انتخابات هیات مدیره های تهران

آیا تفاوتی بین اتحادیه های صنفی تهران است؟!

انتخابات برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه آموزشگاههای رانندگی استان تهران  روز سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.   به گزارش خبرنگار “دبنا در انتخابات  برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه آموزشگاههای رانندگی استان تهران که  روز سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد تعداد ۱۱نفر برای عضویت در هیات مدیره و […]