بایگانی‌های اتحادیه ها | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
جریان سازی تخصصی و حرفه ای رسانه “دبنا” برای اصناف ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

جریان سازی تخصصی و حرفه ای رسانه “دبنا” برای اصناف

رسانه های گروهی اعم از مکتوب و برخط و شبکه های اجتماعی تاثیری بی بدیل در ساماندهی افکار عمومی دارند که اگر مدیران و تصمیم سازان در تمام امور به این مهم در عمل و نه شعار به باور برسند می توانند به خوبی از توانمندی رسانه در اصلاح و  ساماندهی مشکلاتی که گریبانگیرشان شده است بهره گیرند.