بایگانی‌های احمد توکلی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
توکلی در نامه به جنتی: طرح “ساماندهی صنعت خودرو” در حمایت از عده‎ای رانتخوار فاسد است/در تأیید آن عجله نکنید ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

توکلی در نامه به جنتی: طرح “ساماندهی صنعت خودرو” در حمایت از عده‎ای رانتخوار فاسد است/در تأیید آن عجله نکنید

احمد توکلی طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را در حمایت از عده‎ای رانتخوار فاسد و در راستای نابودی صنعت خودرو ارزیابی کرد و از شورای نگهبان خواست در تأیید آن عجله نکند.