بایگانی‌های ارده | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
سود روزانه ۱.۲ میلیون تومانی با «حلوا ارده» /  راننده کامیونی که ۸ بیکار را شاغل کرد ۰۷ مهر ۱۳۹۸

سود روزانه ۱.۲ میلیون تومانی با «حلوا ارده» / راننده کامیونی که ۸ بیکار را شاغل کرد

راننده کامیون خوزستانی موفق شده است با اشتغالزایی در کارگاه ارده به سود میلیونی در روز دست یابد و برای ۸ نفر دیگر اشتغالزایی کند.