بایگانی‌های استقلال | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
بازگشت بیت سعید با سوپرگل دیدنی! ۰۸ مهر ۱۳۹۸

بازگشت بیت سعید با سوپرگل دیدنی!

حسن بیت سعید در دقیقه 35 با یک ضربه دیدنی اولین گل فصل خود را به ثمر رساند.

رسمی؛ شفر رفت، مجیدی سرمربی موقت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
قصه وینفرد به پایان رسید؛

رسمی؛ شفر رفت، مجیدی سرمربی موقت

فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال تهران و جانشین شفر انتخاب شد.