بایگانی‌های استمرار طلبی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
آیا استمرارطلبی در اصناف مچ قوه قضاییه را می خواباند؟! 07 مهر 1400
نظر مشورتی حقوقی مجلس خلاف نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آیا استمرارطلبی در اصناف مچ قوه قضاییه را می خواباند؟!

بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی طی نظرمشورتی رای به ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف وبا این نظرمانع گردش مدیران ونخبگان در بدنه اصناف شده است این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف را باعث مشکلات عدیده در اصناف دانست.