بایگانی‌های جامعه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
رونمایی یک معضل جدید/جامعه بیکاران در حال پیر شدن ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

رونمایی یک معضل جدید/جامعه بیکاران در حال پیر شدن

با بالا رفتن تمایل جوانان به ادامه تحصیلات دانشگاهی و ارتقای سطح تحصیلات خود با تصور شانس دستیابی به مشاغل بهتر با اخذ مدارج علمی بالاتر و نیز کشش پایین جذب کارجویان از سوی بازار کار، سن بیکاران در حال افزایش است.