بایگانی‌های دادنامه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
شکایت به بخشنامه غیر قانونی وزارت صمت ادامه دارد+سند 21 مهر 1400
اصناف برای عدالت در جامعه صنفی دست دامن قوه قضاییه شدند

شکایت به بخشنامه غیر قانونی وزارت صمت ادامه دارد+سند

به دنبال صدور بخشنامه غیر قانونی و خلاف متن صریح قانون نظام صنفی و عدم برگزاری انتخابات در اتحادیه های صنفی هیات رییسه اتاق اصناف ایران و اتحادیه های صنفی تهران تعدادی از فعالان صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه های شهرستانهای کشور نسبت به تبعیض آشکار و صدور غیر قانونی بخشنامه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردند.