بایگانی‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران تغییر کرد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران تغییر کرد

دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران از این اداره کل رفت و به جای او پرهام جانفشان نشست.