بایگانی‌های لوسیفر | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
برند پوشاک لوسیفر بر سر دوراهی رفع موانع تولید یا ایجاد موانع برای تولید ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

برند پوشاک لوسیفر بر سر دوراهی رفع موانع تولید یا ایجاد موانع برای تولید

در سالیان اخیر که فشار تحریم ها هم به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرد و هم چرخ تولید و صنعت کشور را هدف گرفته بود، بودند تولید کنندگانی با دست و پنجه نرم کردن با غول هفت سر تحریم های خارجی و برخی سو مدیریت های داخلی توانستند چرخ صنعت و کارآفرینی خود را بچرخانند و سفره جوانهای ایرانی را رنگین نگه دارند.

افتتاح خط جدید تولید گروه پوشاک لوسیفر با حضور دکتر طهماسبی عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس ۱۰ آذر ۱۳۹۹

افتتاح خط جدید تولید گروه پوشاک لوسیفر با حضور دکتر طهماسبی عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس

صبح امروز با حضور دکتر طهماسبی عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس و همراهی مهندس مهران فرزین (خدوم) مشاور کمیسیونهاى اتاق اصناف تهران؛ آقاى صدیق ریاست اتحادیه پوشاک البرز خط جدید تولید گروه پوشاک لوسیفر افتتاح شد. عضو هیات رئیسه فراکسیون کارآفرنیان مجلس در حاشیه برنامه افتتاحیه اظهار داشت که چنانچه دولتمردان قصد ایجاد اشتغال […]