بایگانی‌های ماه عسل | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
اعمال و فضایل ماه رمضان؛ ماه شب‌های مناجات و دعا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعمال و فضایل ماه رمضان؛ ماه شب‌های مناجات و دعا

رمضان از مصدر «رمض» به مفهوم شدت گرما و تابش آفتاب بر رمل... معنا شده است. انتخاب چنین واژه‌ای به راستی از دقت نظر و لطافت خاصی برخوردار است چرا که سخن از گداخته شدن است و شاید به تعبیری دگرگون شدن در زیر آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بی‌امانش، زیرا که رمضان ماه تحمل شدائد و عطش است.

ساعت پخش سریال‌های رمضان/تلاش برای معرفی جایگزین «ماه عسل» ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساعت پخش سریال‌های رمضان/تلاش برای معرفی جایگزین «ماه عسل»

در نشست اعلام برنامه‌های رمضان ۹۸، از سه سریال جدید برای پخش در ماه رمضان نام برده و ساعت پخش آنها اعلام شد.