بایگانی‌های ماه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
کاوشگر چینی تصورات دانشمندان از سطح ماه را تغییر داد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

کاوشگر چینی تصورات دانشمندان از سطح ماه را تغییر داد

طبق اطلاعات ارسال شده به زمین کاوشگر چینی فعال روی سطح ماه به تازگی مواد معدنی ناشناخته‌ای را کشف کرده است.