بایگانی‌های مایک پمپئو، لوایح fatf | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و غیرمشروط لوایح FATF توسط ایران شد ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و غیرمشروط لوایح FATF توسط ایران شد

وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT توسط ایران شد.