بایگانی‌های مبلمان | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
آمریکا مبلمان و مودمهای چین را از عوارض ۱۰ درصدی معاف کرد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

آمریکا مبلمان و مودمهای چین را از عوارض ۱۰ درصدی معاف کرد

دولت ترامپ برخی از مبلمان، وسایل کودک، مودم های اینترنت ودستگاه های جاده صاف کن چین را از دور بعدی عوارض ۱۰ درصدی معاف کرد.