بایگانی‌های مترو، نیروهای حراست مترو | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
تجمع نیرو‌های حراست مترو تهران در اعتراض به تصمیم اخیر مدیریت شهری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تجمع نیرو‌های حراست مترو تهران در اعتراض به تصمیم اخیر مدیریت شهری

نیرو‌های حراست شرکت مترو تهران نسبت به تصمیم اخیر مدیریت شهری مبنی بر قرار گرفتن نیروهای حراست در اختیار مجموعه‌ای خارج از شهرداری در محوطه ساختمان مترو تهران تجمع کردند.