بایگانی‌های مجامع استانی و کشوری | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
انجمن‌های ادبی را به خانه ملک‌الشعرا بهار راهنمایی فرمایید ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تقاضای هیأت موسس خانه انجمن‌های ادبی کشور از رهبر فرزانه انقلاب؛

انجمن‌های ادبی را به خانه ملک‌الشعرا بهار راهنمایی فرمایید

در آستانه برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن‌های ادبی کشور، نامه اعضای هیأت مؤسس خانۀ انجمن‌های ادبی، دبیران مجامع استانی و کشوری و اعضای کرگروه امور انجمن‌های ادبی خطاب به رهبر منتشر شد.