بایگانی‌های مجوز | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
معرفی دستگاه‌های متصل نشده به درگاه ملی مجوزها به قوه قضائیه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱

معرفی دستگاه‌های متصل نشده به درگاه ملی مجوزها به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اصل 90 درخصوص اقدامات مجلس برای برخورد با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، گفت: اول، دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل 90 احضار می‌کنیم؛ دوم گزارشی از روند اجرای قانون را تهیه و در صحن قرائت خواهیم کرد و سوم، متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.