بایگانی‌های محسن اسماعیلی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
اقدام و عمل در حوزه تحول باید فراگیر و همگانی باشد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری تهران:

اقدام و عمل در حوزه تحول باید فراگیر و همگانی باشد

اسماعیلی گفت: تحول در مجموعه قوه قضاییه یک ضرورت است که با شعار و سخنرانی محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه توام با اقدام و عمل است و اگر مبانی و برنامه‌های تحول توام با اقدام و عمل نباشد ثمره‌ای برای مجموعه قضایی کشور نخواهد داشت.