بایگانی‌های محسن رضایی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
خدا قوت رزمنده سالهای دور و نزدیک ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

خدا قوت رزمنده سالهای دور و نزدیک

دکتر علی هاشمی دبیر کل حزب ایران جوان طی پیامی برای دکتر محسن رضایی آرزوی سلامتی و شفای عاجل کردند.