بایگانی‌های محمدعلی بهمنی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
انتقاد محمدعلی بهمنی از ترانه های چشم آزار و گوش آزار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتقاد محمدعلی بهمنی از ترانه های چشم آزار و گوش آزار

محمدعلی بهمنی با اشاره به وضعیت استقبال از نمایشگاه کتاب امسال، از ترانه‌هایی که آن‌ها را گوش‌آزار و چشم‌آزار می‌داند انتقاد کرد