بایگانی‌های محمد رضا خاتمی، انتخابات88، موسوی، کروبی | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
۱۰ سوالی که محمدرضا خاتمی باید در دادگاه به آنها پاسخ دهد ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

۱۰ سوالی که محمدرضا خاتمی باید در دادگاه به آنها پاسخ دهد

افراد متعددی از جریان متبوع شما به اتهام‌های مشابهی چون وارد آوردن تهمت بزرگ به نظام اسلامی و تشویش اذهان عمومی در دادگاه‌های پس از حوادث سال ۸۸ محاکمه و مجازات شده‌اند. چرا در همه این سال‌ها مدارک و مستنداتی که می‌گویید موید تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است را نزد خود نگه داشتید؟