بایگانی‌های مخارج | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
۱.۶میلیون تومان، «خرج بخورنمیر» یک خانواده ۲۸ آبان ۱۳۹۹

۱.۶میلیون تومان، «خرج بخورنمیر» یک خانواده

در روزهای اوج گرانی خوب است بدانید یک خانواده ۴نفره برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در حد بخورنمیر بیش از ۱.۶میلیون تومان باید هزینه کند، حال این سؤال پیش می‌آید که یک حقوق‌بگیر هزینه مسکن، درمان، پوشاک، حمل‌ونقل، آب، برق، گاز و... را از کجا بیاورد؟