بایگانی‌های مدرسه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
تولید و عرضه نوشت افزار و دفترچه دانش آموزی در مهر امسال چگونه است؟ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

تولید و عرضه نوشت افزار و دفترچه دانش آموزی در مهر امسال چگونه است؟

مقرر شده دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ضمن احصا میزان کاغذ وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که در اختیار کارخانجات تولیدکننده دفاتر دانش آموزی است آمار احصا شده را در اختیار دفتر امور خدمات بازرگانی قرار دهد.