بایگانی‌های مدیر بیمارستان نجمیه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
مرکز تجمیعی واکسیناسیون بیمارستان فوق تخصصی نجمیه افتتاح شد ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مرکز تجمیعی واکسیناسیون بیمارستان فوق تخصصی نجمیه افتتاح شد

همزمان با هفته دفاع مقدس مرکز تجمیعی واکسیناسیون بیمارستان فوق تخصصی نجمیه افتتاح شد