بایگانی‌های مو، شوره سر، موی خیس | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
هرگز با موی خیس نخوابید! ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هرگز با موی خیس نخوابید!

خبر آنلاین نوشت: خوابیدن با موی خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت‌هایی است که برخی‌ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستید بهتر است این عادت بد و مضر را ترک کنید.