بایگانی‌های کوین کاستنر | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
شرم بر ما که در این جایگاه ایستاده‌ایم! ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
انتقاد بازیگر مطرح از سیاست های آمریکا

شرم بر ما که در این جایگاه ایستاده‌ایم!

کوین کاستنر بازیگر و کارگردان نام‌آشنا با انتقاد از سیاست‌های امروز آمریکا گفت: چشم‌انداز سیاسی برای من قابل‌تشخیص نیست و شرم بر ما که در این جایگاه ایستاده‌ایم. این سیاست‌ها می‌تواند یک شبه تغییر کند، نه برای یک رأی، بلکه مردم چنین می‌خواهند.