بایگانی‌های کیوان ساکت | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
آثار «کیوان ساکت» در لندن و پاریس نواخته می‌شود ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
با همراهی ارکستر فیلارمونیک پاریس

آثار «کیوان ساکت» در لندن و پاریس نواخته می‌شود

آثار کیوان ساکت با همکاری «ارکستر فیلارمونیک پاریس» در دو شهرِ پاریس و لندن برگزار خواهد شد.