بایگانی‌های گرانی خودرو | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دژپسند:

احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره خودروهای موجود در گمرک و احتمال ورود رییس جمهور به این موضوع ارائه کرد.