بایگانی‌های گرانی کاغذ | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
حلقه «نظارت» به زودی به کارگروه کاغذ افزوده می‌شود ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حلقه «نظارت» به زودی به کارگروه کاغذ افزوده می‌شود

در پی تخلفات برخی از ناشران مبنی بر فروش کاغذهای یارانه‌ای در بازار آزاد، کارگروه کاغذ وزارت ارشاد نظارت پس از توزیع را نیز در دستور کار خود قرار داد.