بایگانی‌های گشت تعزیرات | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
سازمان حمایت قیمت خرما را تثبیت کند ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان تهران:

سازمان حمایت قیمت خرما را تثبیت کند

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان تهران با اشاره به گرانی قیمت خرما گفت: در این باره هنوز قیمت‌ها تثبیت نشده است که امیدواریم سازمان حمایت هر چه زودتر این کار را انجام بدهد.