بایگانی‌های 1399 | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
نوبخت: امسال کسری بودجه نداریم/ تنظیم هزینه‌ها براساس درآمدها ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

نوبخت: امسال کسری بودجه نداریم/ تنظیم هزینه‌ها براساس درآمدها

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد.