بایگانی‌های https://behinsanat.com/ | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
صنوبرکاری؛ راهکاری برای جلوگیری از تخریب جنگل ۱۹ آبان ۱۳۹۸

صنوبرکاری؛ راهکاری برای جلوگیری از تخریب جنگل

با وجود وسعت ناچیز اراضی جنگلی و برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها و از طرفی نیاز روزافزون صنایع مختلف به چوب، کاشت گونه‌های سریع الرشدی مانند صنوبر و اکالیپتوس در قالب طرح زراعت چوب می‌تواند از فشار مضاعف وارده به جنگل کاسته و به عنوان یک گزینه مطمئن و جایگزین برای تامین چوب در کشور شناخته شود

نگاهی دقیق به وضعیت سرمایه گذاری یا هزینه احداث گلخانه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

نگاهی دقیق به وضعیت سرمایه گذاری یا هزینه احداث گلخانه

تولید گل زینتی در طول تاریخ رفته رفته به نوعی تجارت و در ۱۰۰ سال گذشته به صنعت تبدیل شده به گونه ای که اکنون در کشورهای پیشرفته، به یکی از کسب و کارهای پول ساز بدل گشته